fasterway logo Jazykové kurzy, výuka jazyků

"Revoluce ve výuce"
+420 733 551 260

O metodě

Direct metoda je revoluční způsob výuky

Výuka jazyků metodou DME

Direct method je živá a efektivní forma výuky. Na český trh se dostala v roce 2009 a od té doby slaví velký úspěch. Metoda je založená na principu "otázka - odpověď" (řízené konverzaci), které se střídají v rychlém tempu. Studentům tak zůstává podstatně méně času na překládání "v hlavě", učí se odpovědět reflexně a přemýšlet přímo v cizím jazyce. Gramatika je součástí celého procesu výuky, je vysvětlována přímo v praxi, takže místo učení zpaměti jí začnou studenti intuitivně správně používat.

Student se učí jazyk přirozenou cestou podobně jako malé dítě: nejprve poslechem, pak opakováním, čtením a nakonec psaním. DME tedy neopomíjí žádnou z klíčových jazykových dovedností. Výhodou jazykových kurzů je pravidelné testování a následně možnost udělení certifikátu.

K metodě jsou speciálně navrhnuté učebnice, jejichž součástí je poslechové CD.


jazykové kurzy, cd a kniky

Rozhovor se studenty

video o metodě

Prohlédněte si video, na kterém je natočený rozhovor se studenty a poslechněte si, jak jsou s direct metodou DME spokojeni a co jim direct metoda přinesla.

Odkaz na video